Contact

Bhaskar Rijal
Phone No: +977 986-2775192
mail@bhaskarrijal.com.np

WRITE ME A NOTE

 
सडक किनारा गाउँछ ईश्वर
चराहरूको तानामा
बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको
पीडा, दु:खको गानामा
~लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा~
Have something precise in mind?
Contact me directly.
mail@bhaskarrijal.com.np
+977 986 2775192