Contact

Bhaskar Rijal
Phone No: +977 986-2775192
[email protected]

WRITE ME A NOTE

 
सडक किनारा गाउँछ ईश्वर
चराहरूको तानामा
बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको
पीडा, दु:खको गानामा
~लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा~
Have something precise in mind?
Contact me directly.
[email protected]
+977 986 2775192